Integritetspolicy

Giltighetsdatum: 2022-01-01

 1. Inledning

Välkommen till Kupongly.

Kupongly (”oss”, ”vi” eller ”vår”) driver kupongly.se (nedan kallad ”tjänsten”).

Vår integritetspolicy reglerar ditt besök på kupongly.se och förklarar hur vi samlar in, skyddar och avslöjar information som uppstår vid din användning av vår tjänst.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du att vi samlar in och använder information i enlighet med denna policy. Om inget annat definieras i denna integritetspolicy har de termer som används i denna integritetspolicy samma betydelse som i våra villkor.

Våra villkor (”villkor”) reglerar all användning av vår tjänst och utgör tillsammans med integritetspolicyn ditt avtal med oss (”avtal”).

 1. Definitioner

TJÄNSTEN är webbplatsen kupongly.se som drivs av Kupongly.

PERSONUPPGIFTER innebär uppgifter om en levande individ som kan identifieras utifrån dessa uppgifter (eller utifrån dessa och annan information som vi har eller sannolikt kommer att få tillgång till).

ANVÄNDARUPPGIFTER är uppgifter som samlas in automatiskt, antingen genom användning av Tjänsten eller från Tjänstens infrastruktur i sig (till exempel varaktigheten av ett sidbesök).

COOKIES är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).

DATAKONTROLLER: en fysisk eller juridisk person som (antingen ensam eller gemensamt eller i samverkan med andra personer) bestämmer i vilket syfte och på vilket sätt personuppgifter behandlas eller ska behandlas. I denna integritetspolicy är vi en personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.

DATABEHANDLARE (ELLER TJÄNSTEFÖRSÖRJARE): varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning. Vi kan använda oss av tjänster från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter mer effektivt.

UPPDATAUPPGIFTER är varje levande individ som är föremål för personuppgifter.

ANVÄNDAREN är den person som använder vår tjänst. Användaren motsvarar den registrerade som är föremål för personuppgifter.

 1. Insamling och användning av information

Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår Tjänst till dig.

 1. Typer av insamlade uppgifter

Personuppgifter

När du använder vår tjänst kan vi be dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (”Personuppgifter”). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

0.1. E-postadress

0.2. Förnamn och efternamn

0.3. Telefonnummer

0.4. Adress, land, delstat, provins, postnummer, stad

0.5. Cookies och användningsuppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller kampanjmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja att inte längre ta emot någon eller alla dessa meddelanden från oss genom att följa länken för avregistrering.

Användningsuppgifter

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du får tillgång till tjänsten med eller via någon enhet (”användningsdata”).

Dessa användningsdata kan innehålla information som din dators Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du använder Tjänsten med en enhet kan denna Användningsdata innehålla information som t.ex. vilken typ av enhet du använder, enhetens unika ID, enhetens IP-adress, enhetens operativsystem, vilken typ av webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Spårning av kakor

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och vi sparar viss information.

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också, t.ex. beacons, taggar och skript, för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan det dock hända att du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på cookies som vi använder:

0.1. Sessionscookies: Vi använder sessionscookies för att driva vår tjänst.

0.2. Preferenscookies: Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.

0.3. Säkerhetscookies: Vi använder säkerhetscookies för säkerhetsändamål.

0.4. Reklamcookies: Reklamcookies används för att visa dig annonser som kan vara relevanta för dig och dina intressen.

Övriga uppgifter

När du använder vår tjänst kan vi också samla in följande uppgifter: kön, ålder, födelsedatum, födelseort, passuppgifter, medborgarskap, registrering på bostadsorten och faktisk adress, telefonnummer (arbete, mobil), uppgifter om dokument om utbildning, kvalifikationer, yrkesutbildning, anställningsavtal, NDA-avtal, uppgifter om bonusar och ersättningar, uppgifter om civilstånd, familjemedlemmar, socialförsäkringsnummer (eller annat identifieringsnummer för skattebetalare), kontorsort och andra uppgifter.

 1. Användning av uppgifter

Kupongly använder de insamlade uppgifterna för olika ändamål:

0.1. För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst;

0.2. För att meddela dig om ändringar i vår tjänst;

0.3. för att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det;

0.4. för att tillhandahålla kundsupport;

0.5. för att samla in analyser eller värdefull information så att vi kan förbättra vår tjänst;

0.6. för att övervaka användningen av vår tjänst;

0.7. för att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem;

0.8. För att uppfylla alla andra syften för vilka du tillhandahåller information;

0.9. För att fullgöra våra skyldigheter och hävda våra rättigheter som följer av avtal som ingåtts mellan dig och oss, inklusive för fakturering och inkasso;

0.10. För att ge dig meddelanden om ditt konto och/eller din prenumeration, inklusive meddelanden om upphörande och förnyelse, e-postinstruktioner osv;

0.11. För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder och som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, såvida du inte har valt att inte få sådan information;

0.12. på något annat sätt som vi kan beskriva när du lämnar informationen;

0.13. i något annat syfte med ditt samtycke.

 1. Lagring av uppgifter

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina Personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (till exempel om vi måste behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och upprätthålla våra rättsliga avtal och policyer.

Vi kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata sparas i allmänhet under en kortare period, utom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten hos vår tjänst, eller om vi är juridiskt skyldiga att spara dessa data under längre tidsperioder.

 1. Överföring av uppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Sverige och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför uppgifterna, inklusive Personuppgifter, till Sverige och behandlar dem där.

Ditt samtycke till denna Integritetspolicy följt av att du lämnar sådan information utgör ditt samtycke till denna överföring.

Kupongly kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna Integritetspolicy och ingen överföring av dina Personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns adekvata kontroller på plats, inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

 1. Utlämnande av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut personlig information som vi samlar in eller som du tillhandahåller:

0.1. Utlämnande för brottsbekämpning.

Under vissa omständigheter kan vi vara skyldiga att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter.

0.2. Affärstransaktioner.

Om vi eller våra dotterbolag är inblandade i en fusion, ett förvärv eller en försäljning av tillgångar kan dina Personuppgifter överföras.

0.3. Andra fall. Vi kan också komma att lämna ut dina uppgifter:

0.3.1. till våra dotterbolag och närstående bolag;

0.3.2. till entreprenörer, tjänsteleverantörer och andra tredje parter som vi använder för att stödja vår verksamhet;

0.3.3. för att uppfylla det syfte för vilket du tillhandahåller den;

0.3.4. för att inkludera ditt företags logotyp på vår webbplats;

0.3.5. för något annat ändamål som vi avslöjar när du lämnar informationen;

0.3.6. med ditt samtycke i alla andra fall;

0.3.7. om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt att lämna ut information för att skydda företagets, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

 1. Uppgifternas säkerhet

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

 1. Dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter som omfattas av GDPR.

Vi strävar efter att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

0.1. Rätt att få tillgång till, uppdatera eller radera de uppgifter vi har om dig;

0.2. Rätt till rättelse. Du har rätt att få dina uppgifter rättade om uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga;

0.3. Rätten att göra invändningar. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter;

0.4. rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter;

0.5. Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart och allmänt använt format;

0.6. Rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter;

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan vi svarar på sådana förfrågningar. Observera att vi kanske inte kan tillhandahålla tjänsten utan vissa nödvändiga uppgifter.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information kan du kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

 1. Dina dataskyddsrättigheter enligt California Privacy Protection Act (CalOPPA).

CalOPPA är den första delstatslagen i landet som kräver att kommersiella webbplatser och onlinetjänster ska publicera en integritetspolicy. Lagens räckvidd sträcker sig långt utanför Kalifornien för att kräva att en person eller ett företag i USA (och möjligen i hela världen) som driver webbplatser som samlar in personligt identifierbar information från kaliforniska konsumenter ska lägga ut en väl synlig integritetspolicy på sin webbplats där det exakt anges vilken information som samlas in och vilka personer som informationen delas med, samt att denna policy följs.

Enligt CalOPPA godkänner vi följande:

0.1. Användarna kan besöka vår webbplats anonymt;

0.2. Vår länk till sekretesspolicyn innehåller ordet ”Privacy” och kan lätt hittas på hemsidan på vår webbplats;

0.3. Användarna kommer att informeras om eventuella ändringar av sekretesspolicyn på vår sida för sekretesspolicy;

0.4. Användarna kan ändra sina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected].

Vår policy för ”Do Not Track”-signaler:

Vi respekterar Do Not Track-signaler och spårar inte, placerar inte cookies och använder inte reklam när en Do Not Track-browsermekanism finns på plats. Do Not Track är en inställning som du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser om att du inte vill bli spårad.

 1. Dina dataskyddsrättigheter enligt California Consumer Privacy Act (CCPA)

Om du är bosatt i Kalifornien har du rätt att få veta vilka uppgifter vi samlar in om dig, be att få radera dina uppgifter och att inte sälja (dela) dem. För att utöva dina dataskyddsrättigheter kan du göra vissa förfrågningar och be oss:

0.1. Vilka personuppgifter vi har om dig. Om du gör denna begäran kommer vi att återkomma till dig:

0.0.1. De kategorier av personuppgifter som vi har samlat in om dig.

0.0.2. De kategorier av källor från vilka vi samlar in dina personuppgifter.

0.0.3. Det affärsmässiga eller kommersiella syftet med att samla in eller sälja dina personuppgifter.

0.0.4. De kategorier av tredje parter som vi delar personuppgifter med.

0.0.5. De specifika delar av personlig information som vi har samlat in om dig.

0.0.6. En förteckning över kategorier av personuppgifter som vi har sålt, tillsammans med kategorin för varje annat företag som vi har sålt dem till. Om vi inte har sålt dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta.

0.0.7. En förteckning över kategorier av personuppgifter som vi har lämnat ut i affärssyfte, tillsammans med kategorin för alla andra företag som vi delat dem med.

Observera att du har rätt att be oss att ge dig denna information upp till två gånger under en rullande tolvmånadersperiod. När du gör denna begäran kan den tillhandahållna informationen begränsas till den personliga information som vi samlat in om dig under de föregående 12 månaderna.

0.2. För att radera dina personuppgifter. Om du gör denna begäran kommer vi att radera de personuppgifter som vi har om dig från och med datumet för din begäran från våra register och beordra eventuella tjänsteleverantörer att göra detsamma. I vissa fall kan radering ske genom avidentifiering av informationen. Om du väljer att radera din personliga information kan det hända att du inte kan använda vissa funktioner som kräver din personliga information för att fungera.

0.3. Att sluta sälja din personliga information. Vi varken säljer eller hyr ut dina personuppgifter till tredje part i något syfte. Vi säljer inte din personliga information för monetär ersättning. Under vissa omständigheter kan dock en överföring av personlig information till en tredje part, eller inom vår företagsfamilj, utan monetär ersättning anses vara en ”försäljning” enligt Kaliforniens lag. Du är den enda ägaren av dina personuppgifter och kan när som helst begära utlämnande eller radering.

Om du skickar in en begäran om att sluta sälja dina personuppgifter kommer vi att sluta göra sådana överföringar.

Observera att om du ber oss att radera eller sluta sälja dina uppgifter kan det påverka din upplevelse hos oss, och du kanske inte kan delta i vissa program eller medlemstjänster som kräver användning av dina personuppgifter för att fungera. Men under inga omständigheter kommer vi att diskriminera dig för att du utövar dina rättigheter.

Om du vill utöva dina rättigheter till dataskydd i Kalifornien som beskrivs ovan, skicka din begäran via e-post: [email protected].

Dina dataskyddsrättigheter som beskrivs ovan omfattas av CCPA, som är en förkortning för California Consumer Privacy Act. Om du vill veta mer kan du besöka den officiella webbplatsen California Legislative Information. CCPA trädde i kraft den 01/01/2020.

 1. Tjänsteleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsföretag och enskilda personer för att underlätta vår tjänst (”tjänsteleverantörer”), tillhandahålla tjänsten för vår räkning, utföra tjänster relaterade till tjänsten eller hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter endast för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem i något annat syfte.

 1. Analys

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

 1. CI/CD-verktyg

Vi kan använda tredjepartstjänsteleverantörer för att automatisera utvecklingsprocessen för vår tjänst.

 1. Beteendebaserad remarketing

Vi kan använda remarketingtjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du har besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök på vår tjänst.

 1. Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från en tredje part kommer du att hänvisas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Den beskrivna integritetspolicyn har till exempel gjorts med hjälp av PolicyMaker.io, ett kostnadsfritt verktyg som hjälper till att skapa juridiska dokument av hög kvalitet. PolicyMakers generator för integritetspolicy är ett lättanvänt verktyg för att skapa en integritetspolicy för blogg, webbplats, e-handelsbutik eller mobilapp.

 1. Barns integritet

Våra tjänster är inte avsedda att användas av barn under 18 år (”barn” eller ”barn”).

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under 18 år. Om du får kännedom om att ett barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan kontroll av föräldrarnas samtycke vidtar vi åtgärder för att ta bort informationen från våra servrar.

 1. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett tydligt meddelande på vår tjänst, innan ändringen träder i kraft och uppdatera ”ikraftträdandedatum” högst upp i denna integritetspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet läsa igenom denna integritetspolicy för att se om den har ändrats. Ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

 1. Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss via e-post: [email protected].