Nya regler för Kina-paket kan dröja

Nya regler för Kina-paket kan dröja

Publicerat 2018-02-08

Ekonomi


Den 1 mars var det tänkt att Postnord skulle presentera första steget mot hårdare regler kring paket från Kina. Detta ser nu ut att dröja, då det fortfarande finns många för frågetecken kring det nya systemet att reda ut.

Att köpa varor billigt från Kina blir allt mer populärt, då priserna ofta är betydligt lägre än i Sverige. Detta har resulterat i tusentals försändelser varje dag, och många av dessa momsbeskattas aldrig. Enligt Postnords egna uppgifter handlar det om så mycket som 150 000 paket varje dag som anländer till Arlanda. Vi har tidigare skrivit om att Postnord planerade att skärpa reglerna för dessa så kallade Kina-paket.

Första steget mot de nya reglerna var planerat att presenteras senast den 1 mars 2018, men Postnords kommunikationsdirektör Thomas Backteman berättar nu för Breakit att detta kan komma att dröja ytterligare. Anledningen är att det fortfarande finns många frågetecken och juridiska oklarheter som de själva och Tullverket inte är överens om.

En oklarhet är bland andra vad som gäller för att Postnord ska kunna kräva moms från en person som köpt en vara från utlandet. Enligt lagstiftningen är det Tullverket som ansvarar för moms på varor från utlandet, men de kan utse en deklarant som kan sköta detta åt dem. Postnord har i dagsläget inte utsetts till deklarant, vilket gjort att det ännu är oklart vem som ska hantera pålagan.

En annan fråga uppe för diskussion är om Postnord måste behålla varan tills dess att momsen är betald, eller om detta kan göras i efterhand. Thomas Backteman berättar att det inte handlar om en enkel fråga och att de inte kommer kunna ta fram de tekniska lösningar som krävs till den 1 mars.

När det kommer till administrationsavgiften för Kina-paketen, kan Thomas Backteman i dagsläget inte svara på vad summan blir. Detta eftersom denna baseras på hur systemet utformas. Postnord tar redan idag ut en schablonavgift på 125 kronor för importdeklaration mot privatpersoner, men många försändelser från framför allt Kina har hittills kunnat passera utan påslag.